Even

Lexical words in Even

This list of lexical words found in the Even transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Even.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

'naːwgalar' (1)
a (9)
aa (212)
abaga (35)
abal (1)
abgar (1)
adal (2)
adï (1)
adïːlaː (1)
adị (20)
adịča (3)
afanasij (6)
aha (225)
aj (62)
ajas (1)
ajaw (3)
ajawrịkta (1)
ajdan (1)
ajdʒịt (28)
ajkịt (1)
ajmakan (2)
ajmaː (2)
ajmaχ (2)
ajčị (1)
ajịmụldan (1)
ajụka (1)
akan (10)
akhan (1)
al (2)
alagda (1)
alaːt (2)
aldan (5)
aleksej (1)
alïta (3)
alγas (1)
alịk (8)
alụ (1)
aman (22)
amar (32)
amarla (2)
amaː (1)
amkačan (2)
amkačaːn (1)
amta (2)
amŋa (2)
an (2)
anaŋ (1)
anaːn (2)
anï (53)
anŋamta (5)
anŋan (31)
anị (2)
apka (3)
apparison (1)
araj (25)
araːha (2)
araːhïnaj (6)
araːk (1)
araːs (2)
arbaj (1)
ardaχ (1)
argïs (1)
arkan (1)
armịja (1)
arsen (1)
arïjïː (1)
arịwkị (35)
arịč (3)
arịŋka (18)
as (1)
asatkan (12)
asatkaːn (18)
asị (35)
asụn (1)
atakh (1)
atal (2)
ataγastaː (1)
atmosfera (1)
atïːkhït (3)
atịkan (3)
atịkaːn (23)
avgust (1)
avgusta (1)
aw (14)
awankịn (1)
awụg (2)
ačča (12)
aŋatkaːn (2)
aː (8)
aːkhaj (1)
aːnŋa (3)
aːrka (4)
aːta (2)
aːtča (66)
aːwan (9)
aːwas (1)
aːč (10)
aːčča (12)
aːŋa (2)
aγabït (1)
aγalïr (1)
badaraːn (1)
badʒịkar (7)
badụ (2)
bag (11)
bak (40)
bakhakịda (1)
balda (9)
bar (2)
barag (2)
barak (3)
bargị (2)
bastakï (1)
baː (1)
baːr (4)
baγar (8)
baγas (2)
bebe (1)
bedʒi (3)
begde (3)
begen (3)
bej (204)
bejme (1)
bejči (7)
bejŋe (1)
bekeč (52)
bel (19)
beri (13)
berken (6)
bečeŋe (1)
beːkel (1)
bi (578)
biblija (5)
bihin (1)
bileːn (1)
bileːpen (1)
binokl' (1)
biriːnčik (1)
biweːč (2)
biː (149)
biːr (5)
bok (3)
bokčeŋe (1)
bol'nica (2)
bore (1)
boskho (1)
bostuoj (1)
bočukrov (2)
boː (33)
boːdel (8)
boːge (1)
boːkapaːn (4)
brevno (1)
brigadir (4)
bujun (11)
bukatïn (73)
buketin (1)
bukčepki (1)
bukčeːn (2)
bul (1)
bulkulnar (1)
bulkulun (1)
bult (1)
bulta (4)
buluː (2)
buni (1)
buol (1)
buolbatakh (1)
buolla (138)
buollagïna (9)
buollar (17)
buollaγa (1)
buollaγïna (61)
buruj (2)
buteːk (2)
buteːn (3)
buː (1)
buːdel (2)
buːčeːn (2)
bylo (1)
bïlïrgï (2)
böhüölek (3)
börö (3)
büt (1)
büttüːn (11)
bütün (7)
bịag (3)
bịaran (1)
bịhak (6)
bọd (4)
bọdịː (1)
bọkan (1)
bọkaːt (2)
bọlanị (14)
bọlọŋkịn (1)
bọrị (2)
bọŋka (1)
bọːkan (4)
bọːkapaːn (2)
bụg (18)
bụrgag (3)
bụrkat (6)
bụčị (1)
bụčụ (1)
bụŋńụka (3)
bụːdị (1)
celyj (1)
centr (5)
d'ireː (1)
da (8)
dabda (2)
dagrịt (1)
dal (2)
dal'še (1)
dalanka (1)
dalba (3)
dalra (1)
dawsa (1)
daže (8)
daː (1)
daːlị (7)
de (440)
debeńe (1)
debuli (2)
deden (1)
deg (22)
degen (2)
degereŋ (1)
deker (2)
delat' (1)
delbi (6)
delgenke (2)
delmiče (1)
deputat (2)
deremke (1)
dereːn (3)
derin (3)
desči (11)
det (2)
deːpki (2)
deːtle (2)
di (2)
die (1)
diekke (1)
dien (10)
dieχχe (1)
digen (6)
dikij (3)
direktor (1)
diskoteka (2)
diː (20)
diːwukeg (1)
diːwukegeŋoj (1)
dmer (10)
dnej (1)
do (1)
dojdu (1)
dokha (2)
doːmŋe (3)
doγor (3)
du (2)
dudi (3)
dukh (1)
dumat' (1)
dur (4)
duri (1)
duša (6)
dʒaj (11)
dʒalan (1)
dʒalụ (5)
dʒalụbgan (2)
dʒapka (2)
dʒarga (3)
dʒaw (8)
dʒaː (15)
dʒaːlsa (1)
dʒe (157)
dʒeb (71)
dʒebem (4)
dʒebepne (1)
dʒeble (1)
dʒelgenke (3)
dʒeple (6)
dʒewet (1)
dʒeː (29)
dʒie (1)
dʒirge (1)
dʒiŋ (19)
dʒiŋinen (1)
dʒiŋneːkh (3)
dʒoːr (32)
dʒoγojon (1)
dʒugu (2)
dʒul (32)
dʒulde (2)
dʒulden (2)
dʒulep (2)
dʒulle (5)
dʒupkeki (1)
dʒupti (1)
dʒur (2)
dʒọdan (1)
dʒọk (1)
dʒọl (7)
dʒọlda (2)
dʒọn (31)
dʒọrmị (1)
dʒọŋčị (7)
dʒụganị (9)
dʒụgarma (1)
dʒụgụ (15)
dʒụkča (4)
dʒụː (49)
dʒụːm (1)
dʒụːma (1)
dịl (18)
dịː (4)
dọlba (3)
dọlbanị (8)
dọlda (21)
dọlčị (3)
dọː (16)
dụgụ (1)
dụk (15)
dụla (1)
e (435)
ebeter (2)
ebit (20)
edʒ (1)
edʒek (14)
ee (259)
eee (1)
eg (2)
egdʒen (28)
egin (30)
ehe (20)
ej (2)
ejdu (2)
ejel (2)
ejet (3)
ejeː (7)
eji (4)
eken (2)
ekho (1)
ekspedicija (6)
eksperimentalnaj (1)
elbem (4)
elbun (1)
eleken (8)
elekes (5)
elen (1)
eler (1)
elge (13)
eliwun (8)
ellej (1)
em (111)
emde (5)
emeb (1)
emen (1)
emennen (1)
emer (3)
emeː (3)
emeːn (23)
emie (62)
emiske (2)
emu (4)
emŋe (5)
en (1)
endelendedej (1)
ennej (5)
entekeːje (2)
er (533)
ere (12)
ereger (24)
eregle (3)
erejde (1)
erek (4)
ereli (1)
ereːli (3)
ereːre (1)
erge (2)
ergij (2)
erkele (1)
erken (1)
erro (3)
erroːčin (3)
erulle (2)
esekče (2)
esipči (1)
esli (1)
et (5)
etek (1)
etetekekej (2)
etiken (2)
etikeːn (22)
eto (14)
ettellettetej (1)
ettellettettejeseje (2)
ettetekekej (2)
etu (4)
ew (6)
ewedi (3)
ewen (64)
ewenki (3)
ewenkijskij (2)
ewenskij (1)
ewike (1)
ečin (17)
eńen (27)
eŋeje (2)
eŋen (1)
eŋeːnen (1)
eŋi (3)
eŋin (1)
eŋuːnde (2)
eŋuːńelle (1)
ešče (6)
eščo (1)
eːje (4)
eːlat (1)
eːlge (1)
eːntekun (2)
eːri (4)
eːs (1)
eːse (1)
eːske (1)
eːw (5)
eγin (1)
fartuk (1)
fedorovič (1)
fedosijev (3)
fil'm (1)
fosfor (1)
francuz (1)
ga (32)
gabar (1)
gahị (3)
gaj (1)
gar (2)
gazeta (1)
gaːd (2)
gaːsač (7)
ge (13)
gedemek (2)
gegeːjin (1)
gel (11)
gele (11)
geleː (9)
geolog (2)
geologija (1)
geologičeskoe (1)
georgij (1)
ger (1)
gerbe (165)
gerbeteŋ (1)
gerbu (1)
giːn (1)
glavnyj (1)
gobeː (1)
goli (6)
gorod (1)
govorit (1)
goːn (502)
goːŋi (1)
graždanskij (1)
grekh (1)
grjaznyj (1)
gruša (18)
gu (67)
gudʒej (4)
guluŋkeːn (5)
gurge (8)
gurgewči (2)
gịa (25)
gịakị (3)
gịawan (1)
gịawanụ (2)
gịramra (1)
gịrka (14)
gịrkarị (45)
gọg (2)
gọr (19)
gọral (1)
gụj (2)
gụlụn (8)
gụlụt (1)
gụrgụlị (1)
gụːd (1)
hagara (1)
hagdan (1)
hagdị (15)
hajịr (2)
hakarịn (11)
halgan (4)
ham (1)
hanŋa (1)
hat (7)
hattị (8)
haŋaːn (5)
haŋaːr (1)
haː (90)
haːjụ (6)
haːkan (2)
haːlan (1)
haːmụdan (1)
haːnị (1)
haːrak (1)
haːtar (2)
haːtarsị (1)
haːwaj (1)
haːńịn (4)
he (1)
hebdʒe (1)
hebdʒeːn (2)
hebgen (1)
hegde (1)
hegdel (1)
hegte (2)
heje (2)
hejek (1)
hek (2)
hel (1)
helbe (7)
henŋen (4)
hepke (10)
hepken (3)
her (7)
herge (2)
hergen (1)
hergeru (1)
herike (1)
herke (2)
hermulen (1)
hesseki (1)
het (3)
hetken (1)
hewki (17)
heŋuːn (1)
heːje (5)
heːjek (14)
hi (2)
hie (5)
higin (1)
hikuti (1)
hil (3)
hilgun (2)
hin (25)
hinimkin (2)
hinkeː (1)
hinŋil (2)
hir (2)
hirge (1)
hirkeče (4)
hiru (7)
hitle (1)
hiː (48)
hiːg (10)
hiːsečen (4)
hiːw (4)
hok (4)
hokeːji (1)
hol (13)
holi (2)
holne (2)
honkeček (3)
honte (1)
hor (80)
hot (2)
hotu (1)
hoːnte (40)
hoːnteki (5)
hoːntekiteŋ (1)
huj (1)
hujut (1)
hukle (3)
huklen (1)
hukleː (7)
hukleːn (2)
hukujuken (1)
hulek (4)
hum (1)
humtečeːn (1)
hun (11)
hunŋe (3)
hupku (7)
hupkut (1)
hurkeːn (22)
hut (1)
hute (21)
huŋel (1)
huŋri (4)
huː (21)
huːm (3)
huːnŋe (1)
huːre (3)
huːtu (1)
hịa (2)
hịakịta (7)
hịalịkị (1)
hịalụn (1)
hịama (2)
hịamnụkat (4)
hịat (4)
hịatakag (1)
hịataŋ (1)
hịawịt (1)
hịaŋan (6)
hịaŋkalaː (5)
hịgị (5)
hịl (4)
hịlga (1)
hịlụn (1)
hịn (2)
hịnma (6)
hịnŋịńa (1)
hịrkaːn (3)
hịŋnị (1)
hịːk (4)
hịːkụtị (2)
hịːkụtịč (3)
hịːl (10)
hịːlgị (4)
hịːnda (1)
hịːr (9)
hịːw (2)
họgdʒị (2)
họgna (1)
họj (1)
họl (3)
họnŋačan (6)
họnŋačaːn (4)
họrča (2)
họtaran (7)
họŋ (2)
họː (18)
họːja (42)
họːjal (2)
họːka (4)
họːtụ (1)
hụg (1)
hụga (1)
hụgaskị (3)
hụgị (1)
hụkọn (1)
hụkụ (1)
hụl (1)
hụla (1)
hụlańa (1)
hụlị (5)
hụnadʒ (12)
hụnaːdʒ (6)
hụnŋị (1)
hụptụ (3)
hụrka (1)
hụtkaːn (2)
hụwna (1)
hụːlda (3)
hụːnakịč (2)
hụːndač (1)
i (9)
idehe (1)
ie (2)
ieke (4)
ielten (8)
iet (2)
ijun' (1)
ijunja (1)
ikeː (6)
ikeːn (11)
ikiri (10)
ikkis (1)
ilbe (2)
ili (6)
ilin (1)
ilkeː (2)
ilre (1)
ilum (1)
immelkeːn (1)
imuščestvo (1)
in (1)
indejskij (1)
ineŋ (7)
ini (1)
innokentij (3)
interesnyj (1)
internat (4)
internaːt (1)
intj (1)
inuče (1)
inŋe (3)
ir (96)
irbet (1)
irbeːt (1)
irek (1)
irel (10)
ireːt (1)
irge (7)
is (1)
isem (1)
isetne (2)
iskopaemoe (1)
isu (7)
it (83)
itegejel (1)
iti (2)
ivan (1)
ivanovič (5)
ičin (2)
ičči (1)
ińen (3)
iŋe (10)
iŋek (1)
iŋem (6)
iŋeń (4)
iščo (1)
iː (76)
iːg (2)
iːn (11)
iːndʒi (3)
iːni (2)
iːnme (1)
iːpkij (2)
iːt (2)
iːwelde (1)
jadovityj (1)
jekteːk (1)
kabịw (1)
kadaːr (12)
kagana (8)
kajur (4)
kak (6)
kakby (1)
kalana (2)
kaltakụ (1)
kaltal (1)
kaltị (1)
kamera (1)
kanv (2)
karakum (1)
karal (1)
kartočnaja (1)
kartočnyj (1)
kartụska (1)
karv (11)
kačịkaːn (1)
kaŋka (1)
každyj (1)
kaːlda (3)
ke (22)
kebduren (1)
kedrovka (2)
kel (1)
kem (1)
kemči (1)
kendʒin (4)
kene (164)
kerie (38)
keterina (1)
kewe (1)
keː (1)
keːde (7)
keːńeli (21)
khabarovskij (3)
khahaːn (1)
khajaː (1)
khamnas (1)
khamnaččit (1)
khandyga (10)
khanna (1)
kharaj (3)
khata (4)
khataː (1)
khaːn (2)
khiščnyj (2)
kholbo (1)
kholboː (1)
kholobur (1)
khomuj (4)
khorošo (1)
kieken (2)
kieŋ (1)
kilometrov (1)
kine (3)
kino (10)
kiriekeː (2)
kirilies (1)
kke (82)
kluč (1)
kniga (7)
kojeː (26)
kokeː (13)
kokeːn (4)
koleni (1)
kolkhoz (5)
kolletkeːn (1)
kolyma (1)
komanda (1)
komisija (1)
konečno (2)
kopytka (3)
korgen (1)
korova (1)
koroče (1)
korzina (14)
koster (3)
kosči (2)
kotleːn (6)
koza (2)
koč (5)
kočevoj (1)
kočuken (2)
kočukeːn (13)
koːje (2)
koːnčeːn (1)
kraj (1)
kresle (1)
krest (3)
krumin (4)
kubeč (2)
kujirgi (2)
kul'tbaza (2)
kulak (3)
kumtu (2)
kuntuk (4)
kuobakh (1)
kupiro (3)
kur (1)
kurbelek (2)
kurelde (1)
kureń (1)
kuriek (1)
kuriń (1)
kusi (4)
kusikečite (1)
kutere (2)
kuːkeki (12)
kyzylkum (1)
kïan (1)
kïbït (2)
kïhïl (1)
kïlaːkkaj (1)
kömölös (2)
köγüs (1)
küssi (1)
küöl (1)
kịmargaːkan (1)
kọg (2)
kọkčịn (1)
kọla (2)
kọmpańa (2)
kọrat (5)
kọrọm (2)
kọtịŋị (7)
kọŋdas (2)
kọːl (3)
kụkatan (4)
kụkụjaːn (1)
kụlị (4)
kụlịn (1)
kụlụt (1)
kụmkanda (5)
kụńaː (1)
kụŋaː (65)
kụːlị (1)
kụːnị (4)
labaz (2)
lamutskij (1)
le (7)
lentočka (3)
lestnica (3)
leto (3)
ljubopytnyj (2)
los' (1)
lu (2)
magadanskaja (1)
magadanskij (1)
magdʒịlị (2)
maj (1)
majalgọːn (2)
majaː (1)
maksimovič (2)
mal (7)
man (14)
mangịr (14)
manrụ (8)
manrụt (1)
maršrut (2)
mastaː (1)
master (1)
maŋdị (1)
maŋnajgï (1)
mašina (3)
maː (39)
maːwụt (6)
med (3)
medvežij (1)
megdin (2)
mekhovooj (1)
melun (3)
meme (1)
mend (3)
mende (1)
menik (1)
mereːti (2)
merge (10)
mergen (12)
mesto (7)
meteor (1)
metu (3)
meŋen (1)
meːmeː (1)
meːn (40)
meːne (17)
meːnge (2)
mh (2)
mi (15)
mie (2)
mieren (2)
mieste (1)
mihajlovna (1)
mikhail (1)
miltereː (6)
miltereːn (2)
min (49)
mirke (1)
mjačik (1)
mm (518)
mmh (181)
mohuogur (1)
molte (1)
more (2)
moː (14)
moːde (1)
moːle (2)
moːntelse (5)
moːntelserge (1)
mudekeːn (2)
muji (1)
mukeči (1)
mukuti (1)
mumna (1)
mun (3)
muni (2)
munńakh (6)
munńakhta (1)
muoda (3)
muodakie (3)
muodarγaː (2)
mut (56)
mutuktaː (1)
muzika (3)
muŋere (1)
mịal (6)
mịamsị (1)
mịan (17)
mịaŋčị (1)
mọtọ (1)
mọŋalị (1)
mọː (11)
mọːdarga (1)
mọːma (4)
mụdak (2)
mụdan (16)
mụka (10)
mụlaːn (1)
mụlga (11)
mụltụ (2)
mụnrụkan (1)
mụnrụkaːn (5)
mụran (8)
mụraːn (2)
mụraːč (1)
mụsan (1)
mụčụ (10)
na (8)
nab (2)
nabgan (2)
nacija (1)
nacional'naja (1)
nado (10)
nakat (3)
nallịn (1)
nanra (9)
nas (2)
nasaː (2)
nasleg (1)
nata (2)
natalja (2)
naučno (1)
navernoe (3)
nazivanie (1)
načal'nik (1)
naŋtị (3)
naː (3)
naːlda (2)
naːldị (3)
naːr (13)
naːwkalan (1)
naːwkaːlan (2)
ne (7)
nebde (1)
nebdeńe (1)
nebdeŋen (1)
nebel (1)
nedelja (1)
negi (5)
negńe (3)
negńeni (6)
nehiliek (1)
nehiːle (1)
nek (28)
nel (8)
nelke (3)
nelkeni (3)
nemke (2)
nemkun (2)
nen (12)
nendekeː (2)
nepte (1)
nereg (1)
neryungri (2)
net (4)
neustroev (1)
nečego (1)
neŋ (4)
neː (16)
neːgi (1)
neːi (2)
neːkči (3)
nikolaevič (1)
nikolaj (4)
nipke (1)
ničto (1)
no (4)
noki (1)
nokukeːn (1)
norige (1)
nota (1)
novgorodov (2)
novosti (1)
novyj (2)
noː (9)
noːmne (1)
noːsegčen (4)
noːsegčeːn (4)
noːwgidʒindi (1)
nu (16)
nulge (25)
nurge (3)
nuːki (1)
nuːkri (1)
nːawkaːlan (1)
nịkan (2)
nịːna (4)
nọk (4)
nọn (1)
nọnap (1)
nọŋan (64)
nọŋartan (20)
nọːd (16)
nọːda (1)
nụba (4)
nụk (2)
nụmak (3)
o (2)
oberegi (2)
obizatel'no (1)
objazateljno (1)
obyčaj (1)
obščee (1)
obščem (1)
obščij (1)
obščina (2)
odežda (1)
of (1)
ogi (1)
ogorod (2)
ohokh (2)
oj (16)
ojde (1)
okazyvaetsja (1)
okhlopkov (1)
okokoko (2)
okre (1)
ol (4)
ol_ihin (14)
olen' (1)
olenevod (3)
oleːk (2)
oleːkči (1)
oliki (4)
olokh (1)
olokhsuj (1)
olus (3)
omekič (5)
omen (61)
omettu (8)
omneken (1)
omuk (1)
onno (3)
onnoːγor (1)
onon (1)
oo (16)
orden (1)
ordennakh (1)
ore (1)
orelde (5)
oren (6)
oreŋči (2)
orin (7)
orohu (1)
osen' (1)
otem (5)
otoplenie (1)
otton (25)
oččoγo (6)
oń (2)
oŋke (5)
oːr (4)
oːrep (2)
oːsej (1)
oːsi (5)
oːsinken (1)
oːtel (11)
oːńe (7)
palatka (5)
pancir' (2)
pastukh (2)
pekteren (7)
pekterewun (3)
perednik (1)
perednjaja (1)
pereval (2)
pervogo (1)
pervyj (1)
pesnja (1)
pet'ka (3)
petr (1)
piorleː (1)
pjat'desjat (1)
placenta (1)
plaščatka (1)
plemja (2)
po (3)
pobeda (1)
pod (1)
podkolennik (1)
podošva (1)
poetomu (4)
poka (1)
poleznoe (1)
popov (2)
port (1)
poselok (14)
posuda (1)
potom (1)
potomu (1)
potomu_čto (6)
potop (1)
pozdnaja (1)
pozdnjaja (2)
pradeduška (1)
prazdnik (2)
predloženie (1)
premija (2)
pri (1)
primer (7)
primerno (1)
prividenie (5)
produkt (1)
promyšlenost' (1)
prorab (3)
prosto (4)
proverka (3)
pupok (1)
pustinja (1)
put' (1)
pịrkaŋaj (3)
r (51)
racija (2)
rajkom (1)
rajon (8)
rajsovet (1)
rajsovjet (1)
raketa (1)
rannee (1)
rannjaja (1)
rano (1)
raz (1)
re (1)
regde (1)
rečnoj (1)
rodovoj (2)
rosomakha (1)
rovno (1)
rubaška (2)
rukovoditel' (1)
rọːčịn (1)
s (2)
sahịl (1)
salajaːččï (1)
salgïn (4)
samolet (3)
samyj (11)
saraːs (1)
satana (18)
sataː (1)
saŋar (1)
saːtar (5)
saγana (1)
sebjan (3)
sejčas (1)
seminar (1)
semja (1)
semjonov (3)
sen (4)
serebrjanyj (1)
seriː (2)
si (15)
sibien (6)
sidorov (1)
sin (12)
sin_biːr (6)
sinbiːr (1)
sir (1)
sistema (3)
skala (1)
slepcov (3)
slovo (1)
slukha (1)
smorsov (1)
snegom (1)
snežnyj (1)
sobaka (1)
sojka (2)
sokhatyj (1)
sonnon (7)
sosin (1)
sovetskij (4)
sovkhoz (2)
sovmin (1)
sovpadenie (1)
special'no (3)
specialno (1)
spidola (1)
spiridonov (3)
srazu (3)
stado (21)
stojanka (1)
stol (2)
strogo (1)
stroitel'nyj (1)
student (1)
su (3)
sud (1)
sïːha (2)
söp (11)
söpkö (1)
sür (1)
tabịč (4)
tahaγas (1)
taj (2)
takhsï (1)
talaːč (1)
tam (3)
taman (1)
tanmarị (1)
tanmụ (2)
tar (906)
tarabukin (3)
tarak (24)
tarakam (21)
tarbač (30)
tarma (2)
tat (2)
tatta (2)
taw (23)
tačịkan (1)
tačịn (21)
taŋ (7)
taŋara (35)
taŋńa (2)
taː (2)
taːk (5)
te (2)
tebja (2)
teg (19)
tegelen (2)
tegeː (1)
teken (12)
televizor (2)
telge (6)
temi (2)
tepkudu (1)
terbek (1)
tereː (1)
terges (3)
terij (4)
terilte (1)
tes (1)
tet (23)
tetiː (1)
tetu (1)
tewte (6)
teŋke (4)
teːden (1)
teːrekte (1)
teːrin (7)
teːw (1)
tiek (60)
tiemi (31)
tierenu (2)
tigekun (1)
tik (19)
tikun (1)
tini (1)
tipa (2)
tirehteː (1)
tirekh (1)
tit (8)
titte (6)
titteje (1)
tiwken (1)
tiwkeːn (1)
tiːn (11)
tiːniw (2)
tiːp (1)
tiːtel (5)
to (2)
togda (1)
togeːčin (1)
togse (1)
tol (7)
tol'ko (9)
tolmačit' (3)
topolinoe (3)
topor (2)
tor (1)
tovariš (1)
tože (1)
toːnŋe (3)
toːnŋekič (1)
toːr (62)
toːre (62)
toːt (1)
traktor (1)
trassa (2)
trockist (1)
tte (6)
tu (3)
tugeni (9)
tuktun (2)
tul (3)
tundra (1)
tuoχ (2)
turan (3)
turaːχ (1)
turku (3)
tus (1)
tuspa (1)
tut (13)
tutuok (1)
tututalaː (1)
type (1)
tysjača (3)
tïl (1)
törüt (3)
tübes (1)
tüster (1)
tüökün (1)
tüːleːkh (1)
tịkụn (1)
tịkụńa (1)
tịmịn (4)
tịmịna (7)
tịːla (1)
tọg (19)
tọkar (1)
tọlkan (2)
tọlkantụ (3)
tọlkọntụ (2)
tọmkača (4)
tọmkọ (26)
tọmtas (1)
tọːbar (2)
tọːbańa (1)
tọːkaran (4)
tọːkị (2)
tụkar (1)
tụnŋan (2)
tụrakị (9)
tụrbala (1)
tụrkị (14)
tụːs (6)
tụːsan (1)
tụọl (1)
udivilsja (1)
udivitel'noe (1)
uhm (2)
uj (3)
ujun (4)
uk (1)
ukol (2)
ukrašenija (1)
ukčen (6)
ukčeːn (68)
ukčeːnek (10)
ukčeːnmeček (2)
ulehel (1)
uleː (7)
ulgim (2)
ulgimi (25)
ulica (1)
ulin (1)
ulja (3)
ulkere (1)
ulre (11)
uluk (1)
ulus (3)
un (1)
unet (5)
uonna (9)
uot (1)
upe (3)
upravlenie (1)
upravljajuščij (1)
ur (2)
uraha (4)
urekčen (7)
urekčeːn (10)
ureč (5)
urečin (21)
ureːčin (1)
urge (1)
urke (5)
urok (1)
urumkun (2)
uruː (1)
usi (1)
usiŋde (2)
ust' (1)
učitel' (1)
učuli (1)
uŋ (21)
uže (8)
uː (1)
uːl (3)
uːraːχ (1)
uːrune (3)
v (1)
vasilevič (1)
vasilij (1)
velik (2)
velosiped (14)
verkhojansk (2)
vertolet (1)
vesna (4)
veterinar (2)
vezde (1)
vlas (1)
vlast' (3)
vnuk (1)
vo (1)
voobšče (12)
voron (3)
vorona (4)
vot (9)
vremja (4)
vse (3)
vse_rovno (1)
vsego (1)
vygledit (1)
vystupit' (1)
wul (15)
wut (14)
y (90)
zabyla (1)
zadenet (2)
zadnij (2)
zagotovka (1)
zakharov (2)
zaprety (2)
zaraženie (1)
zastoj (1)
zdorovo (2)
zimujuščij (1)
znamja (1)
zoloto (2)
zootekhnik (3)
zvonit (1)
ïarïː (2)
ïla (1)
ïraːs (1)
ïtanńak (4)
öjdöː (1)
ör (1)
össö (3)
ötökh (1)
üge (1)
ühü (5)
üje (2)
üle (1)
ülehit (1)
üleles (1)
üleleː (3)
üör (1)
üörekh (1)
üören (1)
üöskeː (1)
üŋsüː (2)
üːteːn (1)
čak (21)
čakụtị (1)
čampańa (2)
čaːg (9)
čaːlban (1)
čaːmak (8)
čaːš (3)
če (6)
čelovek (1)
čert (7)
čest' (1)
četyresta (1)
činil (1)
čistyj (2)
čokh (1)
čolho (1)
čoptere (2)
čoːnrukeːn (1)
čto (1)
čudinov (2)
čudovišče (1)
čukče (1)
čulku (1)
čuːlen (1)
čịkị (8)
čịwkačan (1)
čịwčarụ (1)
čọbaːn (1)
čọča (1)
čọŋka (4)
čọːra (3)
čọːŋaːl (12)
čụčụna (12)
čụːkačan (2)
čụːlbarga (1)
čụːn (2)
čụːndụkan (1)
čụːndụkaːn (1)
čụːndụn (1)
ńajịpa (1)
ńam (3)
ńama (5)
ńamsị (2)
ńamŋa (2)
ńarị (25)
ńaːja (2)
ńaːmịčaːn (1)
ńaːn (146)
ńaːnnulu (1)
ńegčeke (4)
ńek (9)
ńekan (2)
ńeːmet (1)
ńimeː (1)
ńimeːr (6)
ńolten (3)
ńoː (27)
ńoːme (1)
ńoːče (2)
ńoːńe (10)
ńumer (1)
ńumerde (3)
ńumere (4)
ńun (28)
ńuŋen (1)
ńuːlende (1)
ńuːn (2)
ńuːr (13)
ńuːrit (4)
ńịmkan (2)
ńịmkaːn (18)
ńịr (1)
ńịrị (1)
ńọbatị (1)
ńọk (2)
ńọka (39)
ńọːbatị (23)
ńọːda (7)
ńọːg (7)
ńọːgụhụtan (1)
ńọːn (7)
ńọːńa (1)
ńụmarịn (1)
ńụmụr (1)
ńụča (1)
ńụːčị (30)
ńụːčịdị (1)
ńụːčịrịčkaːn (1)
ŋaːg (1)
ŋaːl (1)
ŋen (24)
ŋeːl (6)
ŋeːlem (4)
ŋeːluki (1)
ŋiː (46)
ŋoːjeke (1)
ŋune (1)
ŋuːn (5)
ŋịn (37)
ŋọnam (5)
škola (12)
šljapa (3)
štany (1)
ščuka (1)
že (4)
ženskij (1)
əə (57)
χata (3)
ịa (518)
ịak (84)
ịakaw (1)
ịakawụ (3)
ịakńụn (2)
ịakụskaj (1)
ịalra (6)
ịalrańa (1)
ịalụ (2)
ịarụ (2)
ịasal (5)
ịasụ (1)
ịawkan (6)
ịawta (3)
ịbga (8)
ịl (15)
ịlan (31)
ịlga (4)
ịlgam (3)
ịlkan (1)
ịlča (1)
ịlụm (4)
ịmanra (3)
ịmaː (14)
ịnŋat (17)
ịr (3)
ịrgat (3)
ịrụka (1)
ịrụː (2)
ịs (9)
ịtag (3)
ịtaŋ (1)
ịtịkị (1)
ịːrka (1)
ọ (3)
ọbdarịn (1)
ọd (19)
ọdʒa (1)
ọj (24)
ọjčị (13)
ọkaːt (21)
ọl (3)
ọlalda (1)
ọlan (2)
ọlda (1)
ọlra (10)
ọlrama (1)
ọmkat (3)
ọmŋa (18)
ọmọlgọ (1)
ọndaːt (2)
ọralčị (1)
ọran (72)
ọraŋčị (1)
ọraːt (2)
ọsta (3)
ọsị (1)
ọńaː (3)
ọŋalčan (14)
ọŋalčaːn (1)
ọŋda (1)
ọŋka (3)
ọː (229)
ọːda (1)
ọːk (25)
ọːlịńdʒa (2)
ọːn (85)
ọːnị (1)
ọːsal (2)
ọːŋat (9)
ụda (1)
ụdan (10)
ụjandʒịːna (1)
ụnma (1)
ụnta (1)
ụra (1)
ụrkačak (1)
ụtal (6)
ụtčịrị (1)
ụč (3)
ụčaŋ (3)
ụŋ (1)
ụŋa (1)
ụːjamkan (1)
ụːjamkaːn (4)
ụːlda (1)
ụːldan (1)
ụːlta (1)
ụːltaːwkị (5)
ụːrụn (1)
ụːčak (21)
ụːčapkị (2)
ụọnna (6)