Even

Lexical words in Even

This list of lexical words found in the Even transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Even.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

a (4)
aa (7)
abaga (9)
adị (5)
adịča (1)
aha (2)
aj (9)
ajaw (1)
ajdan (1)
ajdʒịt (10)
ajmakan (1)
ajụka (1)
alagda (1)
alaːt (2)
aman (6)
amar (5)
amarla (2)
amaː (1)
amkačan (2)
an (2)
anï (5)
anŋamta (1)
anŋan (2)
anị (1)
apka (1)
araj (10)
araːhïnaj (1)
arsen (1)
asatkan (12)
asị (6)
atịkan (2)
aw (1)
awankịn (1)
awụg (2)
ačča (11)
aː (3)
aːč (1)
aːčča (11)
aγabït (1)
badʒịkar (2)
badụ (2)
bak (13)
balda (5)
barag (2)
bargị (2)
baγar (2)
baγas (1)
bedʒi (3)
bej (26)
bekeč (5)
bel (1)
beri (2)
berken (3)
bi (113)
bihin (1)
biweːč (2)
biː (46)
bostuoj (1)
boː (5)
boːdel (1)
bujun (4)
bukatïn (6)
buketin (1)
bulkulnar (1)
buolla (10)
buollagïna (7)
buollar (17)
buollaγïna (7)
buː (1)
böhüölek (2)
bütün (4)
bịag (1)
bọkaːt (2)
bọŋka (1)
bụg (1)
bụrkat (1)
bụŋńụka (3)
celyj (1)
dalba (2)
dawsa (1)
daːlị (2)
de (79)
deg (8)
degen (2)
deker (2)
delbi (1)
desči (2)
digen (1)
diskoteka (2)
diː (1)
diːwukeg (1)
diːwukegeŋoj (1)
doːmŋe (2)
doγor (2)
dukh (1)
dur (2)
duša (5)
dʒalụ (2)
dʒalụbgan (1)
dʒaw (1)
dʒe (37)
dʒeb (10)
dʒeple (2)
dʒeː (4)
dʒiŋ (2)
dʒoːr (7)
dʒul (1)
dʒulde (2)
dʒulden (2)
dʒulle (5)
dʒupti (1)
dʒur (1)
dʒọl (1)
dʒọn (9)
dʒọŋčị (2)
dʒụgarma (1)
dʒụː (9)
dọlbanị (4)
dọlda (2)
dọː (7)
dụk (3)
e (93)
ebeter (1)
ebit (7)
edʒek (7)
ee (9)
eee (1)
eg (2)
egdʒen (3)
ejel (2)
ejet (3)
ejeː (5)
eksperimentalnaj (1)
elbem (2)
elekes (1)
elge (5)
ellej (1)
em (14)
emde (5)
emennen (1)
emeː (1)
emeːn (1)
emie (7)
emŋe (2)
en (1)
endelendedej (1)
er (96)
ere (4)
ereger (6)
erek (4)
erro (3)
erroːčin (1)
erulle (2)
etetekekej (2)
etiken (2)
eto (3)
ettellettetej (1)
ettellettettejeseje (2)
ettetekekej (2)
etu (1)
ewedi (3)
ewen (6)
ewenskij (1)
ečin (13)
eńen (1)
eŋeje (1)
eŋuːnde (2)
eŋuːńelle (1)
ešče (2)
eːje (1)
eːri (1)
eːw (5)
fosfor (1)
ga (3)
gar (2)
gaːsač (2)
ge (3)
gel (3)
geleː (7)
gerbe (33)
gerbu (1)
glavnyj (1)
goli (6)
goːn (92)
gu (9)
gurgewči (1)
gịa (14)
gịakị (2)
gịawanụ (1)
gịramra (1)
gịrka (3)
gọr (4)
gụlụn (2)
hagara (1)
hagdị (2)
hajịr (2)
halgan (1)
hat (3)
hattị (4)
haŋaːn (4)
haː (10)
haːjụ (1)
haːmụdan (1)
haːrak (1)
haːwaj (1)
haːńịn (3)
hegte (2)
heje (2)
helbe (1)
hepken (2)
herge (2)
hesseki (1)
het (1)
hi (2)
hilgun (2)
hin (6)
hir (1)
hiː (19)
hiːg (3)
hiːsečen (1)
hol (3)
holi (1)
honte (1)
hor (10)
hoːnte (6)
hoːnteki (3)
hujut (1)
hukle (2)
hukujuken (1)
hum (1)
hupkut (1)
hurkeːn (8)
hute (9)
huŋri (1)
huː (1)
huːm (3)
huːre (1)
hịakịta (2)
hịamnụkat (4)
hịat (3)
hịatakag (1)
hịgị (1)
hịnma (3)
hịːkụtị (1)
hịːl (2)
hịːr (1)
họl (1)
họnŋačan (5)
họŋ (2)
họː (3)
họːja (5)
hụg (1)
hụlị (3)
hụnadʒ (12)
hụwna (1)
hụːlda (3)
hụːnakịč (2)
i (3)
ikeːn (11)
ili (2)
ilkeː (2)
inuče (1)
inŋe (3)
ir (22)
ireːt (1)
irge (1)
isu (1)
it (12)
ivan (1)
ičin (2)
iŋe (1)
iŋek (1)
iː (13)
iːn (2)
kabịw (1)
kagana (8)
kak (1)
kalana (2)
kaltal (1)
kanv (2)
karv (8)
ke (19)
kedrovka (2)
kel (1)
kemči (1)
kendʒin (4)
kene (38)
kerie (9)
keterina (1)
keːde (7)
keːńeli (3)
khataː (1)
khomuj (2)
kine (2)
kke (11)
kluč (1)
kojeː (6)
kokeːn (2)
konečno (1)
koč (1)
kočuken (2)
kumtu (2)
kuntuk (4)
kupiro (3)
kutere (2)
kuːkeki (12)
kïbït (2)
kịmargaːkan (1)
kọg (2)
kọla (2)
kọrọm (2)
kụkatan (4)
kụlụt (1)
kụŋaː (5)
labaz (1)
le (2)
lentočka (3)
ljubopytnyj (2)
majalgọːn (2)
mangịr (14)
manrụ (2)
master (1)
maː (6)
maːwụt (2)
meme (1)
mend (1)
mende (1)
menik (1)
merge (1)
metu (1)
meŋen (1)
meːn (6)
meːne (2)
meːnge (2)
mie (1)
mieren (2)
mihajlovna (1)
mikhail (1)
miltereː (1)
min (11)
mjačik (1)
mut (2)
muŋere (1)
mịal (2)
mịamsị (1)
mịan (2)
mịaŋčị (1)
mọː (2)
mụdak (1)
mụdan (4)
mụka (3)
mụlga (2)
mụnrụkan (1)
mụčụ (3)
na (1)
nab (2)
nado (2)
nallịn (1)
nanra (1)
nata (2)
natalja (2)
navernoe (3)
naːr (3)
ne (2)
nehiːle (1)
nemke (1)
nen (1)
net (1)
neː (4)
neːi (2)
no (1)
noki (1)
novyj (2)
noːsegčen (1)
noːwgidʒindi (1)
nu (1)
nulge (7)
nurge (3)
nịkan (1)
nọk (4)
nọnap (1)
nọŋan (16)
nọŋartan (1)
nọːd (12)
nọːda (1)
nụba (2)
nụmak (2)
objazateljno (1)
obščem (1)
ogi (1)
oj (7)
ojde (1)
okazyvaetsja (1)
okokoko (2)
okre (1)
ol_ihin (3)
omekič (5)
omen (5)
omettu (2)
omneken (1)
oo (1)
orelde (5)
oreŋči (2)
orin (4)
otem (1)
otton (4)
oččoγo (1)
oń (2)
oːr (1)
oːsi (2)
oːtel (2)
oːńe (2)
pesnja (1)
pet'ka (3)
placenta (1)
plaščatka (1)
potomu (1)
primer (1)
pupok (1)
pịrkaŋaj (3)
r (2)
racija (2)
rọːčịn (1)
samyj (3)
saːtar (3)
semja (1)
si (3)
sin (1)
sinbiːr (1)
sojka (2)
srazu (2)
stado (1)
tabịč (4)
tanmụ (2)
tar (96)
tarak (17)
tarbač (5)
tarma (1)
taw (5)
tačịkan (1)
tačịn (18)
taŋara (5)
taː (1)
tebja (2)
teg (4)
teken (2)
temi (1)
terbek (1)
terges (1)
tet (3)
tetu (1)
tewte (2)
teːden (1)
teːrin (5)
tiek (8)
tiemi (2)
tierenu (2)
tik (1)
tikun (1)
tipa (2)
tit (3)
titte (6)
titteje (1)
tiːniw (1)
tiːtel (3)
togda (1)
tol'ko (1)
topor (1)
toːr (2)
toːre (5)
toːt (1)
tte (1)
tugeni (1)
tuktun (2)
turaːχ (1)
törüt (2)
tịmịna (2)
tọg (4)
tọlkan (1)
tọlkọntụ (2)
tọmtas (1)
tọːbar (2)
tụrakị (9)
uhm (1)
uj (1)
ujun (2)
ukčen (3)
ukčeːn (4)
ukčeːnek (2)
uleː (2)
ulgim (1)
ulgimi (2)
ulja (3)
ulkere (1)
ulre (3)
unet (3)
uonna (1)
upe (1)
ur (1)
urekčen (4)
ureč (1)
urečin (4)
ureːčin (1)
urke (1)
urok (1)
uŋ (3)
uže (1)
v (1)
vasilij (1)
vertolet (1)
vo (1)
voobšče (2)
voron (3)
vorona (4)
vot (3)
vse_rovno (1)
wul (2)
wut (1)
y (8)
zadenet (2)
zdorovo (2)
zimujuščij (1)
zvonit (1)
ühü (1)
üje (1)
üör (1)
čak (1)
čakụtị (1)
čaːmak (4)
čaːš (3)
čto (1)
čuːlen (1)
čịkị (2)
čịwčarụ (1)
čọča (1)
čọŋka (1)
čụːkačan (2)
čụːn (1)
ńama (1)
ńamsị (1)
ńarị (8)
ńaːja (2)
ńaːn (18)
ńaːnnulu (1)
ńek (6)
ńimeːr (5)
ńoː (8)
ńoːče (1)
ńumerde (3)
ńun (1)
ńuːn (1)
ńuːrit (1)
ńịmkan (1)
ńọka (1)
ńọːbatị (4)
ńọːda (1)
ńọːg (3)
ńọːgụhụtan (1)
ńọːn (1)
ńụča (1)
ńụːčịdị (1)
ŋen (4)
ŋiː (10)
ŋoːjeke (1)
ŋịn (1)
že (2)
ịa (36)
ịak (83)
ịakawụ (3)
ịakńụn (2)
ịalra (4)
ịalụ (1)
ịawkan (3)
ịl (1)
ịlan (1)
ịlča (1)
ịmaː (7)
ịnŋat (2)
ịs (1)
ọ (3)
ọd (1)
ọdʒa (1)
ọj (4)
ọkaːt (5)
ọl (2)
ọlan (1)
ọlra (1)
ọmkat (3)
ọndaːt (1)
ọran (12)
ọńaː (1)
ọŋalčan (14)
ọŋka (1)
ọː (30)
ọːda (1)
ọːk (3)
ọːlịńdʒa (2)
ọːn (14)
ọːnị (1)
ọːŋat (3)
ụːčak (19)
ụọnna (2)