Tundra Yukaghir

Lexical words in Tundra Yukaghir

This list of lexical words found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the lexical word appears in the texts available in the collection for Tundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

a (1)
aa (13)
abučeː (1)
add (1)
adu (7)
afanasij (2)
aha (23)
ajanaː (1)
aji (5)
akul'iːnkə (1)
al (4)
al'aː (2)
al'oːškə (1)
al'γə (1)
alajiː (2)
alajiːnə (1)
alγəd'aː (1)
alγəmləl (3)
am (15)
ama (1)
amaː (6)
amdu (2)
amun (2)
anaːn (8)
andrjuškə (3)
anmə (16)
apanəlaː (4)
aptə (14)
aq (4)
aqun (2)
araj (10)
are (1)
armija (6)
aruː (2)
aruːŋ (1)
atlasov (1)
awjaː (2)
awjaːγəndə (2)
awjaːγər (1)
ańmil (2)
ańmə (3)
aː (7)
aːj (1)
aːn (1)
aːriː (9)
aːrəj (1)
aːwə (3)
aγa (1)
aγan (4)
baːr (1)
bilet (2)
brigadir (6)
buol (2)
buolla (2)
buollar (4)
buollaγïna (2)
check (1)
correctly (1)
daγi (5)
devjatyj (1)
die (1)
diː (2)
dora (1)
drobovik (1)
du (1)
də (10)
dʒe (6)
e (16)
ebiter (1)
ed (6)
egoː (2)
egoːjə (1)
ehe (21)
ej (2)
ejk (2)
ekïə (4)
el'i (1)
eld'ə (2)
eleń (4)
eloːji (1)
emd'ə (1)
endə (1)
enmun (1)
enu (1)
ere (1)
erimə (2)
eul'ə (1)
ewl'ə (6)
ewriː (2)
ewrə (25)
eńeː (3)
eːrə (2)
ferma (2)
gavril (2)
geːra (1)
gruša (9)
henŋuče (1)
i (1)
id'eː (14)
id'igajgi (1)
id'ugojgir (1)
il'irə (1)
il'ič (2)
il'ja (1)
ile (53)
imdəl'd'ə (2)
imoːj (3)
index (1)
iral'əl (1)
is (1)
ise (2)
ispiridoːn (1)
ičoː (32)
iččeː (2)
iː (1)
iːligi (1)
iːrə (1)
iːt (3)
ja (1)
jaba (1)
jalγidəγəl (3)
jalγil (5)
janduː (2)
januγə (1)
jaqlaːq (2)
jaqtə (2)
jari (1)
jaunə (3)
jaw (2)
jawnə (21)
jawul (8)
jaŋdə (3)
jaː (11)
jaːlmə (1)
jaγa (3)
jaγal (1)
jed (2)
jekuː (1)
jelek (2)
jerpəjə (1)
jeruguː (3)
jewlid'ə (5)
jeːl (1)
jonuγə (3)
joqol (7)
joŋo (2)
joːdəγanə (12)
joːdəγənə (2)
joːriː (1)
joːs (1)
joːγə (11)
joːγəj (3)
jugul (1)
juku (7)
jurij (5)
jöke (5)
jöː (10)
jöːdiː (1)
kedel (2)
kej (1)
keje (4)
keldə (3)
kelu (36)
ker (9)
kerd'i (2)
kerel'uː (1)
kereː (2)
kew (32)
kewej (6)
keči (4)
keːjə (1)
khorošo (1)
khristoforovna (1)
ki (9)
kileŋ (1)
kilometer (4)
kin (13)
kind'ə (5)
kino (5)
kitńə (6)
kičeː (1)
kiː (1)
klas (3)
kolymskoe (1)
kombikorm (1)
kommunist (1)
komunist (3)
konečno (2)
korova (1)
korzina (6)
koza (1)
kude (5)
kudičiː (1)
kukul (1)
kunil' (9)
kuril'iː (9)
kurilov (1)
kurul' (2)
kurčiː (11)
köde (17)
ködeŋ (13)
köjlə (2)
kölöhö (1)
könmə (10)
könmədəγa (1)
kör (1)
köti (1)
kötkə (15)
kötkəj (1)
köčegə (12)
köčejk (2)
köːd'ə (12)
köːd'ədile (2)
l'e (13)
l'eml'ə (3)
l'eː (117)
l'eːnə (1)
l'oːləlγa (2)
l'ə (78)
la (7)
labunmə (1)
lad'id'aː (1)
ladno (1)
laja (12)
lajaː (2)
lajka (1)
lalimə (3)
law (5)
lawjə (3)
lačil (10)
laːmə (3)
leg (12)
lewejl (13)
lewejnburəbə (1)
ličoːrkə (4)
ljublju (1)
lugu (4)
lukul (4)
lögi (10)
maj (1)
malaː (2)
malopul'ka (1)
maːləjləkləl (1)
maːlək (8)
maːrqə (34)
maːrqəd'ə (4)
maːrqəd'əŋ (1)
maːrqənl'əγa (3)
med' (9)
med'oːl (1)
mejl'igi (1)
met (72)
meńd' (1)
meːle (1)
meːne (1)
mh (10)
mira (1)
miraː (4)
mirin (4)
miriń (1)
mit (49)
mladšij (1)
mm (9)
moi (2)
mol (13)
mol'γəl (1)
moliledeː (1)
moll'ə (1)
mon (95)
monaγər (1)
moraw (9)
motinə (3)
motor (1)
moŋoŋ (5)
moːj (4)
moːrqoːn (8)
mör (1)
möri (2)
möruː (1)
mə (23)
mək (1)
mər (138)
n (6)
na (1)
nado (2)
nagul'nyj (1)
naγa (6)
neme (20)
nemeŋ (2)
nereg (1)
new (1)
nikolaevič (5)
nikolaj (4)
nime (20)
nimeləs (1)
nonγə (3)
nu (1)
nug (5)
obed (1)
obščina (2)
olenevod (1)
onnoːγor (1)
oo (2)
ord'ə (1)
orγi (1)
otpusk (1)
oː (8)
oːqadeːńil (1)
oːŋoːl (5)
oγ (4)
palatka (1)
pan (5)
pandəj (1)
par (6)
paralaγa (1)
partija (1)
pastukh (11)
patron (3)
paːd'ə (3)
paːj (3)
pel (3)
peldudeː (7)
peldudie (1)
peleː (3)
perestrojka (2)
pileː (1)
poj (15)
poselok (1)
pota (2)
počesə (3)
počesəj (1)
poń (2)
pońaː (3)
pońi (3)
prazdnik (2)
proverka (1)
pude (2)
puge (8)
pul (2)
pulijə (2)
punkt (3)
pure (11)
pureː (1)
pureːŋ (7)
puń (7)
puŋ (5)
pušče (2)
pögi (1)
pöme (1)
qa (18)
qabun (3)
qad'ir (95)
qail' (1)
qajaː (1)
qal (2)
qanaː (12)
qata (1)
qawd'ideː (2)
qań (3)
qańin (4)
qaːl (2)
qojl (1)
qoll'ə (2)
qomdə (2)
qoːdiːk (2)
qoːdiːr (3)
qoːdə (12)
qoːdəgurčiː (1)
qoːdəl'ə (7)
qoːdəŋ (1)
qoːləm (1)
qurul (2)
quː (6)
r (8)
radist (1)
sabal'ə (3)
saːbind'ə (4)
saːl (6)
saγanə (11)
saγaː (1)
saγusə (3)
seg (5)
seneː (1)
sespə (2)
sewrə (1)
sisa (2)
slepcov (2)
slipcop (6)
sovkhoz (1)
special'nost' (2)
spiridon (1)
spisok (1)
sptu (3)
sreːdńəj (1)
stado (25)
sto (2)
sukiń (4)
sukun (17)
sukunmol'γil (7)
suoχ (1)
suptu (1)
suːs (5)
söp (2)
ta (205)
tadi (1)
tak (2)
talaw (16)
tand (5)
taŋdələk (1)
taŋnigi (9)
taːs (1)
taːt (84)
tebja (1)
tekhnikum (2)
telefon (1)
test (1)
tet (26)
text (1)
teńi (12)
teː (1)
that (1)
they (1)
this (1)
tidaŋa (1)
tide (32)
tie (6)
tit (2)
tite (11)
tittə (11)
tiwe (6)
tiŋγə (2)
to (1)
tono (23)
torońə (1)
tozovka (2)
toŋo (2)
tret'yakov (1)
tu (49)
tude (48)
tudeː (1)
tuduruː (4)
tuoχ (1)
tuː (1)
tuːl (1)
tuːra (1)
tüs (1)
ugurčə (2)
ugurčəŋ (1)
uktelge (1)
uktə (4)
ulaχan (1)
uluroː (1)
um (1)
uraː (13)
uraːrič (1)
usta (1)
uː (58)
uːdək (9)
uːri (2)
uːsə (2)
uːčiː (1)
varvara (1)
vasil'evič (1)
vańa (1)
velosiped (7)
vertolet (1)
vet (1)
vezdekhod (2)
voenkomat (2)
vojennyj (1)
vot (2)
vremja (1)
vse (1)
wadul (1)
wajdə (3)
wajid'aː (1)
wajidə (2)
wal' (6)
wal'γərə (1)
waːj (49)
waːrə (1)
waːwəčə (2)
wel (1)
weː (17)
weːdə (4)
when (1)
will (1)
y (4)
zabojnyj (3)
zaočnyj (1)
zavedujuščij (2)
zoloto (1)
zootekhik (1)
zootekhnik (1)
zvonit' (1)
ïrbakhï (1)
öge (7)
ölkə (1)
ör (3)
örd'ə (1)
örńə (4)
öńid'e (1)
öːŋ (18)
čaj (4)
čajlə (4)
čajnik (1)
čambiː (11)
čambəŋ (1)
čamčə (10)
čandə (1)
čantəjrə (1)
čas (2)
čawul (1)
čaːqər (1)
čaγad'ə (17)
čejlə (1)
čend (2)
čenčə (1)
čerskij (1)
čeːmə (1)
čigisči (2)
čir (1)
čire (1)
čičirkə (1)
čiŋičə (3)
čiŋičəl (1)
čiː (24)
čomo (12)
čoːγəj (3)
čoːγəjl'ə (1)
čoːγəjmə (1)
čugi (1)
čumur (2)
čuŋ (4)
čuŋdə (12)
čuːl (1)
ńamučə (1)
ńand (2)
ńaːrčə (1)
ńaːčin (4)
ńaγa (4)
ńeː (2)
ńeːd'i (14)
ńi (1)
ńid'aγə (1)
ńid'espə (2)
ńid'əγə (1)
ńimeː (2)
ńite (1)
ńumdə (1)
ńumud'iː (1)
ńumud'ə (4)
ńumud'əl (2)
ńumuńə (1)
ŋol (47)
škola (7)
šljapa (5)
žizn' (1)
əl (56)
ət (13)
əə (18)
χaja (1)