Tundra Yukaghir

Suffixes in Tundra Yukaghir

This list of suffixes found in the Tundra Yukaghir transcribed texts allows you to navigate directly to examples in the audio and video recordings.

Each item is followed by a number which gives an indication of how many times the suffix appears in the texts available in the collection forTundra Yukaghir.

Clicking on the number following an item will take you to a result set for that item.

a (5)
aj (155)
an (3)
ar (8)
aː (190)
bit (2)
bul (18)
buń (5)
buŋoːl (3)
bə (36)
d (1)
d'aː (10)
d'i (1)
d'ə (3)
d'əgə (3)
d'əi (1)
daː (99)
deː (19)
din' (1)
diń (3)
du (31)
də (132)
dəńə (2)
dəγa (19)
dəγanə (7)
dəγə (109)
dəγənə (36)
dəγənəŋ (8)
e (1)
ed (2)
eik (5)
eilədə (1)
eilək (14)
ej (56)
ejk (1)
ejlədə (2)
ejlək (3)
eː (18)
fel'dšer (1)
ga (6)
gai (38)
gar (8)
ge (1)
gi (152)
gin (6)
gində (12)
git (1)
giː (1)
gudə (19)
gur (1)
gə (49)
gəi (1)
gər (1)
i (51)
iakh (4)
iaχ (1)
id'eː (5)
id'ə (4)
ijə (3)
iŋ (1)
iː (25)
iːčə (12)
j (687)
jaː (1)
jiː (121)
jnə (36)
jnəŋ (2)
joː (3)
jə (322)
jək (33)
jəli (76)
jəmut (2)
jəŋ (197)
k (167)
kaːn (3)
kumun (2)
ködi (11)
l (350)
l'ə (79)
l'əl (326)
l'əlk (2)
la (35)
lara (7)
laːgvr (23)
laːgvrə (9)
laːkh (2)
laːvər (1)
lbuń (22)
le (2)
lə (390)
lədə (9)
ləgudə (28)
ləgudəŋ (2)
lək (135)
ləqa (10)
ləqanə (6)
ləqə (4)
ləqənə (4)
ləqənəŋ (5)
ləŋ (17)
lγa (12)
lγanə (7)
lγə (11)
lγənə (16)
m (216)
mk (4)
mm (1)
mori (10)
mu (32)
mə (27)
mək (24)
mələ (107)
məŋ (17)
n (357)
naː (36)
nd (398)
ndəŋ (1)
ni (1)
nt (5)
nu (296)
nun (349)
nə (38)
oː (53)
oːk (11)
oːl (289)
pul (107)
pure (1)
pə (138)
pəŋ (18)
qaː (31)
qə (2)
qənə (1)
r (321)
rai (43)
raː (294)
re (1)
rič (4)
riː (11)
rə (153)
rələk (213)
rəŋ (103)
s (2)
sai (10)
sukun (1)
sčə (7)
sə (85)
t (233)
ta (5)
tai (2)
takh (3)
tittan (1)
tə (291)
təgə (12)
təγənəŋ (2)
u (194)
uː (35)
uːji (52)
wrə (1)
wə (4)
xarγï (1)
y (49)
ø (43)
č (2)
čiː (69)
čoːn (12)
čə (14)
čəi (3)
ń (34)
ńə (229)
ńəŋ (2)
ŋ (875)
ŋam (122)
ŋaː (17)
ŋi (238)
ŋid'ə (1)
ŋiń (137)
ŋol (13)
ŋoll'əlk (32)
ŋolləŋ (12)
ŋoːl (2)
ŋu (169)
ŋun (23)
ŋut (4)
ŋńə (64)
ə (82)
ək (28)
ːń (1)
γa (98)
γan (9)
γanə (28)
γə (266)
γən (40)
γənə (126)
γət (54)