Udihe

Bibliography for Udihe

Albert, Fridrich. 1956. Die Waldmenschen Udehe: Forschungsreisen in Amur- und Ussurigebiet. Darmstadt: Leske Verlag.

Arsen’ev, Vladimir. 1916. Ètnologicheskie problemy na vostoke Sibiri [Ethnological problems in Eastern Siberia]. Vestnik Azii 2: 5-76.

Arsen’ev, Vladimir. 1947-1949. Sochinenija. [Collected works]. Volumes 1-5. Vladivostok: Vladivostokskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Arsen’ev, Vladimir. 1995a. Mify, legendy i skazki narodov Dal’nego Vostoka [The myths, legends and tales of the peoples of the Far East.]. Edited by N. A. Sobolevskaya. Khabarovsk; Steszew.

Arsen’ev, Vladimir. 1995. Dva mira, nebesnyj i zemnoj [Two worlds, the sky and the earth]. In: Kraevedcheskij bjulleten’ 1.

Avrorin, Valentin and Elena Lebedeva. 1978. Orochskie texty i slovar’ [Oroch texts and dictionary]. Leningrad: Nauka.

Baicura, Uzbek. 1978-1979. Word intonation in Udehe according to instrumental-phonetic data. Orientalia Suecana 27-28: 108-117.

Baicura, Uzbek. 1989-1991. The length of vowels and the tone movement in Udehe words according to some instrumental-phonetic data. Orientalia Suecana 38-39: 1-13.

Belikov, Vladimir and Elena Perekhval’skaja. 1991. Kul’turnaja i jazykovaja assimiljacija narodov Primor’ja [The cultural and linguistic assimilation of the peoples of the Primorye region]. In: Nurul-Islam Dzhidalov (ed.), Problemy jazykovogo kontaktirovanija v konkretnykh poliètnicheskikh regionakh SSSR. Tezisy dokladov, 51-52. Makhachkala: Akademija Nauk.

Belikov, Vladimir and Elena Perekhval’skaja. 1994. Tazov jazyk [The language of the Taz]. In: Vladimir Neroznak (ed.) Krasnaja kniga jazykov narodov Rossii. Ènciklopedicheskij slovar’-spravochnik. [The Red Book of languages of Russia. Encyclopedic dictionary]. Moscow: Academia, 50-51.

Brailovskij, Semen. 1901. Tazy ili Udihe. Opyt Ètnograficheskogo issledovanija [Taz or Udihe. An ethnographic study]. Zhivaja starina 1-4: 129-216, 323-433.

Bukatova, L. 1972. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo naroda udege [The applied decorative art of the Udihe]. Ph.D. dissertation, Moscow.

Dolgix, Boris. 1958. Ètnicheskij sostav i rasselenije narodov Amura v XVII v. po russkim istochnikam [Ethnic belonging and the localization of the Amur peoples in the 17th century according to Russian sources]. In: Mikhail Tixomirov (ed.), Sbornik statej po istorii Dal’nego Vostoka, 25-142. Moscow: Nauka.

Dunkaj, Nikolaj. 1961. Prikljuchenija Pakuly. Udegejskie skazki [The adventures of Pakula. Udihe tales]. Dal’nij Vostok 4: 120-124.

Girfanova, Al’bina. 1984. O nekotorykh osobennostjakh fonetiki udegejskogo jazyka [On some peculiarities of Udihe phonetics]. Lingvisticheskie issledovanija 2: 88-93.

Girfanova, Al’bina. 1985. Ob indikativnykh formakh glagola v udegejskom jazyke [On Indicative verbal forms in Udihe]. Lingvisticheskie issledovanija 1: 68-74.

Girfanova, Al’bina. 1987. Optativ v udegejskom jazyke [The Optative in Udihe]. Lingvisticheskie issledovanija 2: 26-31.

Girfanova, Al’bina. 1988. Indikativnye formy glagola v udegejskom jazyke [Indicative verbal forms in Udihe]. Ph.D. dissertation, Leningrad, Akademija Nauk.

Girfanova, Al’bina. 1994. Udegejskij jazyk [The Udihe language]. In: Vladimir Neroznak (ed.), Krasnaja kniga jazykov narodov Rossii. Enciklopedicheskij slovar’-spravochnik. [The Red Book of languages of Russia. Encyclopedic dictionary]. Moscow: Academia. 57-58.

Girfanova, Al’bina. 1997. Udegejskij jazyk. Problemy opisanija sovremennogo statusa [The Udihe language. Problems of description of its modern status]. In: Dmitrij Nasilov (ed.), Malochislennye narody Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka. Problemy sokhranenija i razvitija jazykov. 88-100. Saint Petersburg: Rossijskaja Akademija Nauk.

Girfanova, Al’bina. 2001. Slovar’ udegejskogo jazyka [An Udeghe dictionary]. Saint Petersburg: Nauka.

Girfanova, A’lbina. 2002. Udeghe. Languages of the World. Materials. München-NewCastle: Lincom Europa.

Hiu Lie. 1978. Über die Benennungen der Udihe. Ein Beitrag zur historischen und ethnographischen Untersuchung über den Volksstamm Udihe. In: Gerhard Doerfer and Michael Weiers (eds.), Tungusica, Volume 1, 179-201. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Kimonko, Dzhansi. 1955. Pesni okhotnika [The songs of a hunter]. In: Tvorchestvo narodov Severa. 245-251. Leningrad.

Kimonko, Dzhansi. 1956. Tam gde bezhit Sukpaj  [Where the Sukpaj flows]. Khabarovsk: Khabarovskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Kjalunzjuga, Valentina. 1974. Dva solnca. Udegejskie skazki [Two suns. Udihe tales]. Khabarovsk: Khabarovskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Kjalunzjuga, Valentina T. and Mikhail D. Simonov. 1998. A Dictionary of the Udeghe (Udihe) Language. Khor River Region Dialect. 3 vols. Ste̜szew: International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies.

Kormush¡in, Igor’. 1998. Udyhejskij (udegejskij) jazyk: Materialy po Ètnografii. Ocherk fonetiki i grammatiki. Teksty i perevody. Slovar’. [The Udihe (Udeghe) language. Materials on the ethnic culture. A sketch of phonetics and grammar. Texts and translations. Glossary]. Moscow: Nauka

Krushanov, Andrej (ed.) 1989. Istorija i kul’tura udegejcev [The history and culture of the Udihe]. Leningrad: Nauka.

Lar’kin, Viktor. 1958. Udegejcy (istoriko-Ètnograficheskij ocherk s serediny XIX v. do nash¡ix dnej) [The Udihe (an historical-ethnographical sketch from the mid nineteenth century until the present time)]. Vladivostok: Vladivostokskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Lebedeva, Elena and Lidija Fetisova (eds.). 1996. Nanajskij fol’klor [Nanai folklore]. Novosibirsk: Nauka.

Nikolaeva, Irina. 2000. The vocalic system of Udihe. Eurasian Studies Yearbook 72:113-142.

Nikolaeva, Irina. 2007. Reciprocals and sociatives in Udehe. In: Nedjalkov, V. (ed.) Reciprocal constructions. Amsterdam: John Benjamins. Vol. 2. 933-968.

Nikolaeva, Irina. 2012. Nominal modification in Udihe and beyond. In Malchukov, Andrej and Whaley, Lindsey (Eds). Recent advances in Tungusic linguistics. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Nikolaeva, Irina and Maria Tolskaya. 2001. A grammar of Udihe. Berlin: Mouton de Gruyter.

Nikolaeva, Irina, Elena  Perekhvalskaya and Maria Tolskaya. 2002. Udeghe (Udihe) folk tales. Wiesbaden: Harrassowitz.

Nikolaeva, Irina, Elena  Perekhvalskaya and Maria Tolskaya. 2003. Udeghe texts. Kyoto: Endangered Languages of the Pacific Rim Publications.

Osokina, E. 1981. Udegejskoe iskusstvo v istoriko-Ètnograficheskom aspekte (ornament, skul’ptura, sjuzhetnyj ploskostnyj risunok, vtoraja polovina XIX-seredina XX v.) [Udihe art in its historico-ethnographical aspect (ornament, sculpture, drawings, second half of the nineteenth century-middle of the twentieth century]. Ph.D. dissertation, Moscow.

Perekhval’skaja, Elena. 1989. Proekt udegejskoj shkoly [A project of the Udihe school]. Moscow: Cultural Initiative.

Perekhval’skaja, Elena. 1991a. Udegejskij jazyk. Kniga dlja uchitelja [The Udihe language. Teacher’s book]. Moscow: Cultural Initiative.

Perekhval’skaja, Elena. 1991b. Udegejskij jazyk. Materialy dlja pervogo klassa [The Udihe language. Materials for the first grade children]. Moscow: Cultural Initiative.

Perekhval’skaja, Elena. 1991c. Rezul’taty russko-udegejskikh jazykovykh kontaktov [The results of the Russian-Udihe linguistic contacts]. In: Anatolij Domash¡nev (ed.). Russkij jazyk i jazyki narodov Krajnego Severa. Tezisy dokladov, 56-58. Leningrad: Nauka.

Perekhval’skaja, Elena. 1991d. Sovremennaja udegejskaja antroponimija [Modern Udihe anthroponymy]. In: Leonid Alaev (ed.), Vostok: proshloe i budushchee narodov. Tezisy VI Vsesojuznoj konferencii vostokovedov 1, 104-107. Moscow: Nauka.

Perekhval’skaja, Elena. 1994. Udegejcy. [The Udihe]. Saint Petersburg: Prosveshchenie.

Perekhval’skaja, Elena. 2010.  Aspirirovannye i glottalizovannye glasnye v dialektakh Udegejskogo jazyka. [Aspirated and glottalized vowels in the Udihe dialects]. Voprosy Jazykoznanija 6: 58-87.

Pevnov, Aleksandr. 1984. Otnoshenie udegejskogo k drugim jazykam [The relationship of Udihe to other languages]. In: S. Pajchadze (ed.), Arsen’evskie Ètenija 7-8 aprelja 1984 g. Tezisy dokladov i soobshchenij, 57-60. Khabarovsk.

Podmaskin, Vladimir. 1977. Udegejskie toponimy [Udihe toponyms]. In: Jurij Sem (ed.), Filologija narodov Dal’nego Vostoka (Onomastika), 53-58. Vladivostok: DVO AN.

Podmaskin, Vladimir. 1987. Muzykal’nye instrumenty udegejcev [Musical instruments of the Udihe]. In: Nadezhda Starkova, Svetlana Karabanova and Lidija Fetisova (eds.), Nacional’nye tradicii v kul’ture narodov Dal’nego Vostoka, 27-39. Vladivostok: DVO AN.

Podmaskin, Vladimir. 1989. Problemy Ètnogeneza udegejcev [Problems of the ethnogenesis of the Udihe]. In: Istoriko-kul’turnykh svjazej narodov Dal’nego Vostoka, 72-79. Vladivostok: DVO AN.

Podmaskin, Vladimir. 1991. Dukhovnaja kul’tura udegeicev XIX-XX vv. Istoriko-Ètnograficheskie ocherki [The spiritual culture of the Udihe in the nineteenth and twentieth centuries. A historical-anthropological sketch.] Vladivostok: Dal’nevostochnyj Universitet.

Radchenko, Galina. 1988. Spornye voprosy fonetiki udegejskogo jazyka [Debatable questions of Udihe phonetics]. In: Mikhail Simonov and Aleksandr Anikin (eds.), 35-43.

Shneider, Evgenij. 1934a. V pomoshh’ uchitelju rabotaeshchemu s bukvarem “Minti on’ofi” (Nasha gramota) [A companion book for a teacher using the primary book “Our Primer Book”]. Leningrad: Uchpedgiz.

Shneider, Evgenij. 1934b. Ob” jasnitel’naja zapiska k uchebnikam arifmetiki dlja I i II klassa nachal’noj shkoly. [Explanatory notes for the arithmetic textbooks for the 1st and 2nd year of the primary school]. Leningrad: Uchpedgiz.

Shneider, Evgenij. 1935. Ob” jasnitel’naja zapiska i perevod k uchebniku udejskogo jazyka [Explanatory notes for the Udihe textbook]. Leningrad: Uchpedgiz.

Shneider, Evgenij. 1936. Kratkij udegejsko-russkij slovar’ [A concise Udihe-Russian dictionary]. Moscow, Leningrad: Uchpedgiz.

Shneider, Evgenij. 1937. Materialy po jazyku anjujskikh ude [Materials on the language of the Anyui Udihe]. Moscow, Leningrad.

Shneider, Evgenij. 1985. Materialy po jazyku anjujskikh ude (fonetika, morfologija, leksika) [Materials on the language of the Anyui Udihe (phonetics, morphology, lexicon)]. In: Elizaveta Ubrjatova (ed.), Leksika tunguso-man’chzhurskikh jazykov Sibiri, 105-125. Novosibirsk: Akademija Nauk.

Shrenk, Leopol’d. 1883-1903. Ob inorodcakh Amurskogo kraja [About the aborigines of the Amur region]. Volumes 1-3. Saint Petersburg: Imperatorskaja Akadmija Nauk.

Shejkin, Jurij. 1982a. Udegejskie narodnye melodii (repertuarnyj sbornik) [Udihe folk melodies (A collection of the repertoire)]. Vladivostok: Vladivostokskoe knizhnoe izdatel’stvo.

Shejkin, Jurij. 1982b. Problema zhanra v muzykal’nom fol’klore ude [The problem of genre in the musical folklore of the Udihe]. Ph.D. Dissertation, Leningrad.

Simonov, Mikhail. 1988. Fonologicheskaja sistema udegejskogo jazyka [The phonological system of Udihe]. In: Mikhail Simonov and Aleksandr Anikin (eds.), Istoriko-tipologicheskie issledovanija po tunguso-man’chzhurskim jazykam. Novosibirsk: Akademija Nauk SSSR (44-88).

Smoljak, Anna. 1980. Problemy Ètnogeneza tungusojazychnykh narodov nizhnego Amura i Sakhalina [Problems of the ethnogenesis of the Tungus peoples of the lower Amur and Sakhalin]. In: Aleksandr Gurvich (ed.). Ètnogenez narodov Severa, 177-195. Moscow: Nauka.

Smoljak, Anna. 1984. Tradicionnoe khozjajstvo i material’naja kul’tura narodov nizhnego Amura i Sakhalina. Ètnogeneticheskij aspekt [The traditional material culture of the peoples of the lower Amur and Sakhalin in its ethnogenetic aspect]. Moscow: Nauka.

Starcev, Anatolij. 1996. Material’naja kul’tura udegejcev (vtoraja polovina XIX-XX v.) [The material culture of the Udihe (from the middle of the nineteenth century until the twentieth century]. Vladivostok: DVO RAN.

Sunik, Orest. 1968. Udegejskij jazyk [The Udihe language]. In: Viktor Vinogradov (ed.), Jazyki narodov SSSR. Volume 5. Mongol’skie, tunguso-man’chzhurskie i paleoaziatskie jazyki, 210-232. Leningrad: Akademija Nauk.

Sunik, Orest. 1997. Udegejskij jazyk [The Udihe language]. In: Viktorija Jarceva (ed.), Jazyki mira. Mongol’skie jazyki. Tunguso-Man’chzhurskie jazyki. Japonskij jazyk. Korejskij jazyk, 236-248. Moscow: Indrik.

Tolskaya, Maria. 2004. Ideophones as depictive secondary predicates. Proceedings of the International Symposium on the Typology of Argument Structure and Grammatical Relations in Languages Spoken in Europe and North and Central Asia (LENCA-2), Kazan’ (125-127).

Tolskaya, Maria. 2006. Open alternative questions in Manchu-Tungusic languages. In: The third international symposium on the Grammar and Pragmatics of Complex Sentences in Languages spoken in Europe and North and Central Asia (LENCA-3). Tomsk State Pedagogical University.

Tolskaya, Maria. 2009. The morphology of Udihe ideophones in comparative perspective. In: International Conference “Comparative-historical linguistics. Altaistics. Turkology”, Moscow, Institute of Linguistics (90-92).

Tolskaya, Maria. 2011. Ideophones as Positive Polarity Items. A.L.M., Harvard University. http://proquest.umi.com/pqdlink?did=2594137871&Fmt=7&clientId=79356&RQT=309&VName=PQD